Büyüme Hormonu Tedavisi: Tüm boy kısalıklarında yarar sağlar mı? Nasıl Uygulanır? Yan etkisi var mıdır?

Büyüme Hormonu Tedavisi: Tüm boy kısalıklarında yarar sağlar mı? Nasıl Uygulanır? Yan etkisi var mıdır?
Büyüme hormonu tedavisi yaklaşık 75 yıldır uygulanan bir tedavidir. 1950’li yıllarda başlayan ilk tedaviler kadavraların hipofizlerinden elde ediliyordu. Hem çok az elde edilebiliyor ve sınırlı hastaya verilebiliyordu, hem de bulaşıcı hastalık riski taşıyordu. 1980’li yıllara gelindiğinde Büyüme hormonları artık rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmeye başlandı. Tüm olumsuzluklar giderildi.
Büyüme hormonu tedavisi boy kısalığı bulunan çok geniş hasta gruplarına verilebilirse de, esas olarak en iyi sonuç büyüme hormonu yetersiz salınan hastalarda elde edilmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç da o kadar iyi olmaktadır. Büyüme hormonu tedavisi boy kısalığı ile giden Turner Sendromu gibi genetik hastalıkların bazılarında, büyüme yakalaması yapamamış düşük doğum ağırlıklı çocuklarda, kronik böbrek yetmezliği gibi büyüme geriliği yapan bazı kronik hastalıklarda ve sebebi bilinmeyen bazı boy kısalıklarında da uygulanabilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan olgularda büyüme hormonu tedavisinin tüm masrafları ülkemizde sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır.
Şu an için büyüme hormonu tedavisi haftanın 6-7 günü akşamları yapılan tek doz cilt altı enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. Haftalık ve aylık enjeksiyonlar şeklinde yapılacak formlarının da yakında piyasaya çıkması beklenmektedir.
Büyüme hormonu tedavisi uygun şekilde yapılan olgularda şimdiye kadar ciddi bir yan etkisi bildirilmemiştir. En sık sorulan sorulardan biri olduğu için belirtmek istiyoruz, büyüme hormonu tedavisi ile kısırlık arasında bir ilişki yoktur. Çocuk endokrinoloji uzmanları gözetiminde belli periyodlarla kontrol altında olmak kaydıyla büyüme hormonu tedavisi çocuklarda güvenle uygulanmaktadır.
Bilgi ve randevu için
bumindundar.com
Telefon: 0-232-260 09 09
Adalet mh. 1596 sk. No:2 Hitay Plaza Kat:11, Bayraklı, İZMİR

#buyumehormonutedavisi #buyumehormonu #boykısalığı #buyumehormonuyanetki #buyumehormonueksikliği #izmir #izmirpediatri #izmircocukendokrinkliniği #bumindundar #bilgi #bilgilendirmeamaclıdır #izmircocukendokrindiyabet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir