Ergenlik Dönemi-Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz

Ergenlik döneminin özellikleri nelerdir ?

Ergenlik dönemi, insanın tüm yaşamı dikkate alınacak olursa, aslında kısa bir dönemdir. Ancak çocuğun birkaç yıl içinde yoğun değişime uğraması nedeniyle çok çalkantılı geçer. Birey bu döneme çocuk olarak girer, dönemi erişkin olarak tamamlar. Çocuk hızlı fiziksel büyümeye kendini henüz alıştıramamışken, cinsel gelişimin başlaması ve yaşadığı psiko-sosyal değişimler nedeniyle kendisiyle ve çevre ile olan iletişiminde sorunlar yaşar.

Ergen kimi zaman kısa sürede oluşan bu yoğun değişikliklere uyum sağlayamaz. Dönemin özelliği olan başlıca üç konuda da sorunlar yaşayabilir. Ergenliğin başında belirginleşen fiziksel büyüme ve gelişme ile ilgili sorunların yanı sıra, cinsel ve psiko-sosyal gelişim ile ilgili sorunlarla karşılaşır. Ergen bazen bu sorunları kendisi çözemez. Mutlaka aile desteğine ihtiyaç duyar. İnsan vücudunda çok önemli değişikliklerin olduğu bu dönemde, çocuğumuzda neler olup bittiğini anlamak ve ebeveynler olarak onlara yardımcı olmak zorundayız. Bu dönemde yaşanan sorunların kısa zamanda çözümlenmemesi durumunda, tüm yaşamı etkileyebileceği gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. Ergenlikte gerçekleşen değişim süreçleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Biyolojik değişim
Büyüme ve cinsel gelişim
2. Entelektüel gelişim
3. Psikolojik gelişim
4. Sosyal gelişim ve entegrasyon

Ergenliğe girmek ne demektir?

 

Ergenliğe girmek, daha önce kanda çok az miktarda olan seks hormonları dediğimiz kızlarda östrojen ve erkeklerde testosteron hormonlarının kanda artmaya başlaması ile birlikte, vücutta daha önce gözlenmeyen bazı belirtilerin ortaya çıkmasıdır.

Ergenliğe kızlarda memelerde tomurcuklanma ve büyümenin başlaması ile girilir. Erkeklerde ise ergenliğin ilk belirtisi testislerde büyüme ile birlikte skrotum (torba) derisinde kızarma ve kalınlaşmadır.Genital bölge kıllanması bu belirtilerle aynı zamanda olabileceği gibi, farklı zamanlarda da oluşabilir. Genital bölgede ve koltuk altında kıllanmanın başlaması tek başına ergenliğe girildiğinin ölçüsü değildir. Ergenlikten önce, ortalama 6-7 yaşlarında hem kız hem de erkek çocuklarda, böbrek üstü bezinden salgılanan zayıf androjen hormonlar tüylenmeye yol açabilirler. Bu tüylenmeler genital bölgede, nadiren de koltuk altında olabilir. Ancaktüylenmenin fazla olduğu durumlarda nedenlerinin araştırılması gerekir. Bu amaçla çocuk endokrinoloğuna baş vurulması uygun olur.

Ergenliğe ne zaman girilir?

 

Kızlarda ergenlik 10-11, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlar. Kızlarda ergenliğin 8 yaşından önce, erkeklerde ise 9 yaşından önce başlaması normal değildir. Erkeklerde ergenliğin 13.5 yaşına kadar başlamaması, kızlarda ise ergenlik belirtilerinin 14 yaşa kadar görülmemesi de normal değildir. Nedenlerinin araştırılması gerekir.

Ergenliğe giriş yaşı değişik faktörlere bağlıdır. Irk, iklim şartları, cinsiyet, ailesel özellikler, beslenme durumu, çevresel uyaranlar ergenliğe giriş yaşının belirleyicileri olurlar. Ergenliğe kızlar, erkeklerden ortalama 2 yıl önce girerler, en hızlı boy artımlarını 2 yıl önce yaparlar ve de ergenliği erkeklerden 2 yıl önce tamamlarlar.

Ergenliğe girme yaşını neler etkiler?

 

Bu dönem her çocuk için özeldir. Kişisel farklılıklar nedeniyle ergenliğe giriş yaşı değişebilir, ergenlik değişik zamanlarda sonlanabilir. Sağlıklı kişilerde ergenlik zamanını etkileyen, çoğu birbiriyle ilişkisiz birçok neden vardır.

Irk, vücuttaki hormonların salınmasını etkileyen faktörler, cinsiyet, genetik faktörler, iklim, ailesel özellikler, beslenme durumu, çevresel uyarılar ergenliğe giriş yaşını etkileyebilir.

Ergenliğin zamanlanmasında ailesel etkenlerin rol oynadığı kesindir. Ailede anne veya babada gecikmiş ergenlik varsa, çocuklar da ergenliğe geç girerler. Anne ergenliğe geç girmişse, kız çocuğu da geç girme eğilimi gösterir. Benzer şekilde eğer baba ergenliğe erken girmişse, erkek çocukta da ergenliğin erken başlama olasılığı vardır.

Toplumsal etkenler, beslenme ve temel sağlık standartlarıyla ilişkilidir. Genel olarak sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olanlar düşük olanlara göre; kentsel kesim kırsal kesime göre ergenlik çağına daha erken girer. Ergenlik öncesi yaş gruplarında beslenme yetersizliği olanlarda, ergenlik dönemi gecikebilir. Zayıf ve kısa boylu çocuklar, şişman ve uzun boylulara göre ergenlik çağına daha geç girme eğilimindedirler. Kör çocuklarda ergenlik daha erken başlar ve bu çocuklar daha erken gelişirler.

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan çocukların, deniz seviyesinde yaşayanlara göre ergenliğe daha geç girdikleri iyi bilinir. Sıcak ülkelerde yaşayanlar, soğuk iklimde yaşayanlardan daha önce ergenlik belirtileri gösterirler.

Siyah ırkta ergenlik, beyaz ırka göre daha erken başlar. Uzak doğulu çocuklar ergenliğe, batılı ülke çocuklarından daha erken girerler.

Sağlık durumu, hem bireyler hem de topluluklar üzerinde ergenlik başlama yaşı bakımından güçlü etki yapmaktadır; değişik organları etkileyen kronik hastalıklar (astım, kalp, romatizma gibi) beraberinde beslenme yetersizliği olsun veya olmasın ergenliği geciktirir.

Ergenliğe girebilmek için vücutta belirli oranda yağ olması gereklidir. Çocuklar genellikle ortalama 30 kg. olduklarında ergenliğe girerler. Çok zayıf çocuklarda ergenliğe girilmesinden sorumlu olan hormonların salgılanması yetersizdir ve ergenlik gecikir. Atletler, balerinler ve çok ağır spor yapanlarda, vücudunda yağ dokusu az olanlarda ergenliğe girme gecikir, daha da önemlisi kızlarda adetlerin gecikmesi söz konusu olur.

Son yüzyılda birçok ülkede, ilk adet görme yaşında ve ergenlik başlama yaşında erkene kayma saptanmıştır. Hiç kuşkusuz bu eğilimin bir nedeni beslenme ve genel sağlık koşullarındaki iyileşmedir. Ancak bu faktörler, eğilimi tümüyle açıklayamamaktadır.

 

 

 

Kız çocuklarının ergenliğe girdiği nasıl anlaşılır?

Kız çocukları ergenliğe erkeklerden 2 yıl önce girerler. Ortalama yaş olarak 10-11 kabul edilmektedir. Anne-babalar genellikle ergenliğin ilk adetle başladığını düşünürler. Bu doğru değildir. Kız çocuğunun adet görmeye başlaması ile ergenlik tamamlanır. Ergenliğin başlangıcı, kızlarda memelerde tomurcuklanma ve büyümenin başlamasıdır. Memede büyüme bazen tek taraflı başlar, diğer meme daha sonra buna eşlik eder. Ancak genellikle her iki meme de birlikte büyümeye başlar. Meme tomurcuklanması ile birlikte, memelerde ağrı da olabilir. Ergenlik süresi boyunca memeler büyümeye devam eder. Meme ucu ve meme başı da (kırmızı-kahverengi alan) büyür. Erişkin meme boyutuna 3-5 yılda ulaşılır. Meme büyüklüğü daha çok genetikle ilgilidir. Halk arasında “memesi akranlarından küçük olan çocukların, hormon düzeyleri düşüktür” şeklinde düşünülür. Bu inanç yanlıştır. Bu çocukların anneleri başta olmak üzere, diğer aile bireylerinin de memelerinin küçük olması söz konusu olabilir. Kilo alınınca yağ dokusu arttığı için meme büyür. Doğumla birlikte meme büyümesinde daha da artış gözlenir.

Genital bölgede kıllanma genellikle meme gelişimi ile birlikte görülebildiği gibi, bazen meme gelişiminden 6 ay sonra da başlayabilir. Genital bölgedeki kıllanmada ergenlik süresince artar,kızlarda ters üçgen şeklinde ve hafif bacak aralarınada yayılacak şekilde gelişir. Koltuk altında kıllanma ise genellikle meme gelişiminin başlamasından 1-2 yıl sonra, ortalama 12-13 yaşlarında ortaya çıkar. Bazı çocuklarda daha erken yaşta da başlayabilir. Koltuk altında kıllanmanın, genital kıllanmadan önce başlamış olması nadir görülen bir durumdur.

 

Erkek çocuklarının ergenliğe girdiği nasıl anlaşılır?

Erkeklerde ergenliğin ilk belirtisi testislerin büyümeye başlamasıdır. Ortalama yaş 12 olarak kabul edilmektedir. Çocuk endokrin polikliniklerinde “orşidometre” dediğimiz aletle ölçüm yapıldığında, testis hacminin 4 ml’ye ulaşması, artık testosteron salgılanmasının başladığını ve ergenliğe girildiğini düşündürür. Testislerin büyümeye başlaması ile birlikte torba (skrotum) cildi kalınlaşır ve kızarmaya başlar. Genital bölgede kıllanma, testis büyümesinden 6 ay kadar sonra görülebileceği gibi, eş zamanlı da başlayabilir. Sadece genital bölgede tüylenme görülmesi, ergenliğe girildiğini göstermez. Erkek çocuğun ergenliğe girmesi için mutlaka testislerin büyümesi gereklidir. Testislerin büyümesi 3-5 yıl devam eder. Erişkin testisler 20 ml hacmindedir. Genital bölgedeki tüylenme de yıllar içinde artar ve bacak arasına da yayılabilir. Koltuk altında tüylenme, genital bölgedeki tüylenmeden ortalama 2 yıl sonra başlar ve genellikle 14-15 yaşlarında belirir. Yüz kıllarının çıkışı daha da geç dönemde gerçekleşir. Bir delikanlı her gün tıraş olmak zorunda kaldığında, genellikle artık tam erişkin olmuş demektir.

Penis boyunun büyümesi, ergenliğin ortalarında en üst düzeydedir. Genellikle 13.5-14 yaş grubunda gözlenir. Penis gevşek durumda iken uzatılarak bir cetvel yardımıyla boyu ölçüldüğünde, ergenlik öncesi ortalama 6.2 cm. olan penis boyu erişkinde ortalama 13.2 cm’e ulaşır. Penis boyu kısa ise, penis boyunun kısa olmasına neden olan pek çok endokrinolojik hastalık gözden geçirilmeli ve çocukta bunların olmadığı saptanmalıdır. Penis boyunun uzaması, penisteki reseptörlere testosteronun etkisi ile gerçekleşir.

Prof.Dr.Atilla Büyükgebiz

Bilim Üniversitesi

Çocuk Endokrin,Büyüme ve Ergenlik Bölüm Başkanı

118 thoughts on “Ergenlik Dönemi-Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz

 • 22 Aralık 2011 tarihinde, saat 19:00
  Permalink

  merhaba benım yegenım daha 3 yaşına girmedi.göğüsleri şişti en basta bebek oldugu ıcın gecer dedık ama gecmenı bir yıl once doktora goturduk unıversıte hastanesıne ve oradakı doktorda endıselenecek bırsey olmadıgını zamanla gececegını soyledı.ama bu durum gecmedı aksıne sag memesı daha da belırgın hale geldı.bır ay once tekrar goturduk bu sefer baska bır doktor vardı tahlıller ıstedı ve test ıcın gun verdı ultrason rontgen vs.ve test ıcın bı ılac almamızı soledı ılacı kanına verdıkten sonra bır kac kez kan alıp test ettıler ve bebegın ergenlık donemıne gırdıgını soyledıler sok ıcındeyız..sızce ne yapmalıyız.emar ultrason falan verdıler ama tabı onlar ıcın de 15 gun sonraya gun verdıler..bunun ne gıbı olumsuz yanları var lutfen bılgı verır mısınız ??..çok endişeliyiz

  Yanıtla
  • 22 Aralık 2011 tarihinde, saat 19:12
   Permalink

   Tuğba Hanım, bir çocuk endokrinoloğuna gittiyseniz endişe etmeyin. Verilen tedaviyi uygulayın, ve istenilen tetkikleri yaptırın. Erken ergenliğin kızlarda genelde nedeni belli olmuyor, ama yine de araştırmak lazım, yaş oldukça küçük çünkü. Tedavi de mümkün. Geçmiş olsun.

   Yanıtla
 • 26 Aralık 2011 tarihinde, saat 23:02
  Permalink

  İLGİNİZ İÇİN GERCEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM…

  Yanıtla
 • 5 Şubat 2012 tarihinde, saat 18:42
  Permalink

  benim yaşım 16 boyum 1.82-183 yaşıma göre oldukça uzunum 77 kiloyum,ayaklarım büyük ve yandan kemik gibi bişey var normal ayakkabı giyemiyorum,el parmaklarımda yamukluklar var bayağı ve büyüdükçe arttı,göğüslerimde büyümüyor 12 yaşındaki çocuğun bile benden çok vardır. 14,5 yaşında adet oldum. ne düşünüyorsnuz benim hakkımda? endokrinoloğuna mı gitmeliyim? boyum babamdan uzun belirmek istedim şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
 • 20 Şubat 2012 tarihinde, saat 14:06
  Permalink

  MERABALAR BENİM KIZIM BOYU 1.42 KİLOSU 42 YAŞI 17 KIZIM ÇOK ÜZÜLÜYOR BOYUM KISA DİYE BKIZIMI NEREYE VE HANGİ DOKTORA GÖTÜRCEMİ BİLMİYORUM BANA BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM BANA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM BEN NEVŞEHİRDEYİM ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM

  Yanıtla
  • 20 Şubat 2012 tarihinde, saat 21:28
   Permalink

   Kızınızın daha uzayıp uzamayacağını anlamak için kemik yaşına bakmak gerekli. Bir çocuk endokrinoloğuna başvurmanız gerekli.
   Prof. Dr. Bumn Dündar

   Yanıtla
 • 1 Mart 2012 tarihinde, saat 18:56
  Permalink

  merhaba ben 16 yaşındayım 14.5 yaşında ergenliğe girdim arkadaşlarım benden önce girdi ve 3-4 sene kadar boy uzamaları devam etti benim ise eylülden beri uzamıyo yani ergenkilten sonra sadece 1 yıl uzadım acaba artık uzamazmıyımm bu arada boyum 1.63

  Yanıtla
 • 5 Mart 2012 tarihinde, saat 23:18
  Permalink

  98 doğumluyum 1.55 boyunda 48 kilodayım penisim hafif içeri göçük biraz bastırıp ölçüyorum genede 7-8cm arasi penis çevresinde kıllanma var ve bazı sitelerde yumurtalıkların büyüklüğü yeşil bademden büyük olmalıdır yazıyor baktım büyük cevabınızı bekliyorum teşekkürler.

  Yanıtla
 • 21 Mart 2012 tarihinde, saat 23:24
  Permalink

  merhab kızım yedi yaşında genital bölgesinde kıllanma fark ettim.sebebi ne ola bilir bilgi verirseniz sevinirim tşk .

  Yanıtla
 • 9 Nisan 2012 tarihinde, saat 08:38
  Permalink

  merabalar benim çocuğum 6 yaşında 25 kg erkek çocuk sırtlarında tüğlenme,kıllanmalar oluştu sırt bölgesinde tamamen; bu kış çok hastalandı,ortakulak,sinizüt ve mevsimsel alerjik olarak RINOCLENIL NASAL SPREY 100 mcg kullandık bundan kaynaklana bilir mi içeriğinde kordikot yazıyo buda yapa bilir mi? 5,6 şişe kulllandık hastalık belirtileri oldu bunlardan dolayı doktorların verdiği antibiyotiklerden olur mu çocuğumu hangi bölüme götürmem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Yanıtla
 • 19 Nisan 2012 tarihinde, saat 09:10
  Permalink

  hocam benım cocugum 14 yasında ıkı kere düştükten sonra kırık yasadı birincisi sol kolu çatladı, ikincisi femur kırığı yaşadı. ege ünüversitesine götürdük ameliyata giren doktor cocuk endokrın görmesini istedi. Götürdük tahliller yapıldı.Kalsiyum yüklemesi yapıldı.2 ayda bir yükleme yapılacak dediler.özele veya başka doktora göturmemiz gerekirmi, tedavi dogrumu. teşekkurler ıyı gunler

  Yanıtla
 • 8 Mayıs 2012 tarihinde, saat 20:37
  Permalink

  Oğlum 4 yaşında cinsel bölgesind ekıllanma başladı.boyu diğer çocuklardan uzun 4 yaşında olmasına rağmen 7 yaşında gibi görünüyor,sebebi ne olabilir

  Yanıtla
 • 11 Haziran 2012 tarihinde, saat 20:22
  Permalink

  merhaba ben 17 yasindayim erkeyim 1995 dogumluyum seneye 18 olacam boyum 1.65, kilom 64 civarinda aslinda kilom boyuma gore cok iyi ama boyum beni cok uzuyor ve cogu kiseden alaya raslanabiliyorum , boau bosuna bagirmalar bile oluyor ve cok uzucu birsey, igne tedavisi gormek istiyorum nereyi bana tafsiye edebilirsiniz ve igne buyutur mu boyumu ? cok tessekurler yorumunuzu bekliorum

  Yanıtla
  • 29 Temmuz 2012 tarihinde, saat 18:59
   Permalink

   Boyunuz normal değerlerin alt sınırında, yani anne babanız da benzer boylarda ise boy kısalığınız yok. Kemik yaşı bakılarak daha uzama potansiyeliniz var mı anlaşılabilir

   Yanıtla
 • 25 Haziran 2012 tarihinde, saat 20:34
  Permalink

  MERHABA BEN 12 YAŞINDAYIM 30 AĞUSTOSTA 13 E GİRİCEM BOYUM 1.45 KİLOM 38-39 ERKEN ERGENLİK HASTASIYIM 7 YAŞIMDA ERKEN ERGENLİGE GİRDİM DURDURMAK İÇİN 18 TANE LUKRİN İĞNESİ KULLANDIM AYRICA HEMOFİLİ HASTASIYIM ERGENLİĞE ÇÖZÜM BULMAK İÇİN 9 YAŞIMDAN BERİ ÇAPAYA 6 AYDA BİR GİDİYORUM GEÇENLERDE PRATİSYEN DOKTOR KEMİK YAŞIMIN 14 OLDUĞUNU BUYÜZDEN EN FAZLA 3 SANTİM O DA GÖVDEDEN UZAYACAGIMI SÖYLEDİ SİZCE BU DOĞRUMU BEN ÇOK ARAŞTIRIYORUM VE KAFAMA TAKIYORUM REGLİDE BU YIL OLDUM SİZCE KAÇ CM UZAYABİLME İHTİMALİM VAR ? BU ARADA ANNEMİN BOYU 1.49 BABAMIN BOYU 1.78 BUGÜN DE GİTTİM DEMİRİMİN AZ OLDUĞU SÖYLEDİLER ETKİLER Mİ UZAMAYI SİZCE?

  Yanıtla
  • 29 Temmuz 2012 tarihinde, saat 18:56
   Permalink

   Kızlar adet gördükten sonra ortalam 5- 6 cm uzarar ama bu oranlar kişiden kişiye, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında değişebilir

   Yanıtla
 • 3 Ağustos 2012 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  mrhaba.2004 doğumlu kızım geçtiğimiz şubat ayında göğüs ağrısı ve meme başının belirginleşmesi şikayetiyle dr. gittik.hormonlar normal çıktı.o tarih itibariyle yaşı 7 yaş 5 aylık boy yaşı 8 yaş kemik yaşıda 6yaş10 ay-7 yaş 10 ay arası çıktı.dr kemik yaşı büyük çıksaydı iğne tdevisi isle ergenliği geciktirebileceklerini söyledi.tek korkum erken adet görmesi ve boyunun kısa kalması.yaşıtlarına göre zayıf kızım.bulunduğumuz şehirde çocuk endokrini yok.bu yüzden siz getirmeyi düşünüyorum.böyle durumlarda siz ne öneriyosunuz.fikirlerinize çok ihtiyacım var lütfen yardımcı olun

  Yanıtla
 • 20 Ağustos 2012 tarihinde, saat 22:19
  Permalink

  Oğlum 10 Yasin icinde boyu bize göre biraz kısa cocuk doktoruda doğruladı minyon guruba giriyormuş.anne babada uzun sayılmamız.ne tavsiye edersiniz

  Yanıtla
 • 21 Ağustos 2012 tarihinde, saat 03:32
  Permalink

  slm benim 11yaşında bir oglum var 2yaşında inmemiş testis ameliyatı fıtık ve sünnet oldu.şuan 11yaşında testisimiz inmemiş durumda bizim gördügümüz kadarıyla pipisi küçük dr götürdük normal dedi fakat düz durdugunda normal degil içine gömük bir şekilde kilosoda yaşıtlarına göre fazla acaba bunn bir tedavisi varmıdır şimdiden cevabınız için tşkrler

  Yanıtla
  • 22 Ağustos 2012 tarihinde, saat 21:15
   Permalink

   Çocuk endokrinoloji uzmanı görmediyse öncelikle tekrar muayene edilmesi gerekli.. Şişman çocuklarda penis içeri gömük gözükebilir, önemli olan gergin boydur, bu da bir çocuk endokrin uzmanı tarafından ölçülmeli ve normal olup olmadığına karar verilmelidir

   Yanıtla
  • 9 Nisan 2022 tarihinde, saat 00:56
   Permalink

   Merhaba bir akrabamızın kızı 14 yaşında ve daha ergenliğe girmedi ! cevalarnızı okudum anormal bir durum ne yapmalıyız?

   Yanıtla
 • 30 Ağustos 2012 tarihinde, saat 12:16
  Permalink

  merhaba…benim 2004 doğumlu bir kızım var.dün akşam banyo yaptırırken sol göğsünde şişlik farkettim.sanki göğüs büyümesi gibi.acıyo dedi ve dokundurtmadı.çok korkuyorum doktor bey ben izmirde oturuyorum ve yarın size getirmek istiyorum.hastaneyi aradım bana bilgi vermediler.yarın hastanedemisiniz?lütfen beni cevapsız bırakmayın teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • 4 Eylül 2012 tarihinde, saat 01:12
  Permalink

  Merhabalar doktor bey
  19 yasindaym ama ergenlik gelisimim 11 yasindakilerle ayni.
  endokrin bolumunde muayene oldum
  hormonlarin normal, biraz gec girceksin denildi.
  ama yeterince gec oldu zaten.
  bunun icin bir hormon hapi filan kullanabilir miyim artik psikolojikmen rahatsiz edici bir durum haline geldi.

  Yanıtla
 • 10 Eylül 2012 tarihinde, saat 22:49
  Permalink

  Merhaba ben ergenliğe 12 yaşımda girdim ve şu an 15 yaşımı doldurdum boyumu evde ölçtürdüğümüze göre 1.55 cm çıktı bu aralar aşırı süt içmeye başladım yüzmeyede gidiceğim boyum uzar mı ?

  Yanıtla
 • 19 Eylül 2012 tarihinde, saat 18:02
  Permalink

  merhaba kizim kasim 2003 dogumlu. boy 132 kilo 27500 gr. gogus gelisimi ve kolyukalti tuylenme yok. ancak dun genital bolgede 1 tane uzamis tuy gordum ve endiselendim. ergenlik baslangici olabilir mi? durum acil mi? tesekkurler

  Yanıtla
 • 28 Eylül 2012 tarihinde, saat 20:08
  Permalink

  merhabalar benım oglum 12 yaşında 1.45 boyunda 30kiloda sizce normalmi biz gelişmedigini düşünüyoruz üzülüyoruz ne yapmamız lazım tşk.saygııar

  Yanıtla
  • 30 Eylül 2012 tarihinde, saat 10:40
   Permalink

   Boyu normal gözüküyor ama bir hekim tarafından ölçülüp değerlendirilirse iyi olur, anne-baba boyları ve büyüme hızı da önemli çünkü

   Yanıtla
 • 3 Ekim 2012 tarihinde, saat 17:57
  Permalink

  dr bey benim sorum 8.9 yasinda kizim var boyu 1.30 kilo 29 kizimin sol memesinde hafif belirginlesme var açikcasi beni bilgilendirirseniz sevinirim dr bey geceleri uyku uyuyamiyorum daha çok kuçuk aile dr goturdum bir panikle erken ergenlik belirtisi dedi yapilacak birsey yok dedi bubun onune gecilemezmi normalmi dr nereye goturecegimi bilmiyorum boyu uzarmi ne zaman adet oluyor babasinin boyu 1.75 benim boyum 1.50 acil bana yardim edin kimseye soyleyemiyorum çok kotu durumdayim durup durup agliyorum tedavisi varmi fransadan yaziyorum acil cevap bekliyorum benim cocuklarim tupbebek tedavisile oldu kendi doktoruma goture bilirmiyim acil beni yonlendiriseniz sevinirim.

  Yanıtla
  • 3 Ekim 2012 tarihinde, saat 19:55
   Permalink

   Kızlarda normalde 8 yaşındansonra ergenliğe girmek normal. Ancak ne zaman başladığını her zaman anlamak zor olabilir. Bir çocuk endokrinoloğu tarafından muayene edilmesinde fayda var

   Yanıtla
 • 4 Ekim 2012 tarihinde, saat 16:05
  Permalink

  soruma cevap verdigin icin tesekur ederim dr bey kizimin boyu ne kadar uzar kizim 03.01.2004 dogumlu tup bebek doktoruna goturebilirmiyim benim fransizcam yok ekim erken adet olurmu ben biz farla takintiliyim

  Yanıtla
 • 4 Ekim 2012 tarihinde, saat 16:06
  Permalink

  sunuda belirtiyim kizimin koltuk altinda cinsel bolgede tuylenme yok

  Yanıtla
 • 14 Ekim 2012 tarihinde, saat 19:20
  Permalink

  hayirli aksamlar hoca kizimi pediatriye gosterdim ergenlik belirtisi degil dedi tahlil falan yapmadi baska dr gostermeme gerek varmi içim rahat degil yanliz çocuk endokriolg degil pediatri kilinik sefi imis hiç bilgi falan vermedi

  Yanıtla
 • 16 Ekim 2012 tarihinde, saat 05:01
  Permalink

  11 yaşında zihinsel engelli kızım ergenliğini ileri yaşlara almak için ne yapılabilir endokrin uzmanına gittik laf anlatamadım gereksiz gördü fakat çocuk için her yönden zor olacak yardımcı olurmusunuz

  Yanıtla
 • 18 Ekim 2012 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  Hocam ben 15 yaşındayım ve yeni ergenlİğe giriyorum boyum 152 cm kemik yaşım 10 yaş çıktı yemem çok iyi uzar mıyım hocam lütfen yardımcı olun

  Yanıtla
 • 23 Ekim 2012 tarihinde, saat 13:26
  Permalink

  meraba benim 11 yaşında 6 ya giden bir kızım var. Kıllanmalar oluştu. ama göğüsleri hiç çıkmadı boyu 141 kilosu 28 normalmidir ??

  Yanıtla
 • 24 Ekim 2012 tarihinde, saat 15:20
  Permalink

  Heee bide bnm boyum 1.76 buna gore penisimin boyu normalmi kalkikken 14cm nedemek cok kucuk lutfen yardim edin

  Yanıtla
 • 29 Ekim 2012 tarihinde, saat 14:54
  Permalink

  Merhaba ben agustosta 15 oldum 97 liyim boyum tam bastirinca 168-168.5 arasi 170 olmak istiyorum voleybol oynuyorum , yuzme uzatiyormus haftada kac saat yuzmem gerek ve 5 doktora gittim uzun kemiklerimin 100 de 95 in uzerinden kapali oldugunu soylediler ama her doktor farkli bisi soyledi ama 2-3 cm uzuyacagimi soylediler 4 ay once gittim doktorlara fakat ben 1 yildir en fazla yarim cm uzadim sizce nedeni ne olabilir bu sene uzarmiyim ve tam 170 olurmuyum lutfen cevap verin cok takiyorum kafama birde kemik yasim 15 ile 16 arasiymis

  Yanıtla
  • 3 Kasım 2012 tarihinde, saat 12:05
   Permalink

   KY 15 ise erişkin boyun %90’ından fazlasına ulaşılmıştır. 170’e 1-2 cm kalmış,büyük ihtimalle ulaşırsın

   Yanıtla
 • 5 Kasım 2012 tarihinde, saat 22:19
  Permalink

  endokrin uzmanına gittim normal diyor ama beni pek tatmin etmedi cevabı boyu uzarmı erken adet görürmü çok korkuyorm..6 yaşında koltukaltı ter kokusu başladı 1 yıl önce meme uçları çıktı ama büyüme olmadı şükür lütven cevabınızı bekliyorum

  Yanıtla
  • 6 Kasım 2012 tarihinde, saat 16:50
   Permalink

   Şu an boy ve kilo normal görünüyor verdiğinizbilgiler ışığında.Eğer çocuk endokrin uzmanı gördüyse sıkıntı olacağını zannetmiyorum

   Yanıtla
 • 6 Kasım 2012 tarihinde, saat 22:01
  Permalink

  hocam cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizi saygıyla selamlıyorum süpermen olmalısınız hastanede o kalabalıkta yorulduğunuz yetmiyor gibi bide burada bizlere cevap yazıyorsunuz siz taktire şayan bir insansınız..hocam bende izmirdeyim behçetuz hastanesine götürüyorum kızımı benim enbüyük korkum kemik yaşının 1 yaş büyük çıkmış olmasıdır..ama doktoru kızımı yaşıtlarına göre yapısının çok güzel olduğunu söylüyor troyt testide yapıldı hepsi çok güzel çıktı. ağdet görmesin bu yaşta başka bişey istemem yavrularımıza bu yük ağır gelir sizi daha fazla yormayım tekrar çookkk teşekkür ediyorum..

  Yanıtla
  • 11 Kasım 2012 tarihinde, saat 19:52
   Permalink

   İltifatlarınız için teşekkürler, boy normalken kemik yaşının 1-2 yaş geri olmasının tiroid fonksiyonları da normalse çok önemi yok. YAşını yazmadığınızdan diğer sorunuza bir cevapyazamıyorum

   Yanıtla
 • 23 Kasım 2012 tarihinde, saat 12:58
  Permalink

  hocam oğlum 14 yaşını eylül ayında bitirdi henüz ergenliğe girmedi vucudunda kıllanma yok boyu 1.63 sınıfta en kısa benim diyor üzülüyor
  bu durm normalmı bekleyelimmi yoksa muayene getireyimmi nezaman bu knuya cevap verirseniz sevinirim saygılarımla

  Yanıtla
 • 24 Kasım 2012 tarihinde, saat 12:53
  Permalink

  merhaba bn 99 doğumluyum şimdi boyum 160 annem 170 babam ise 161 3 yıl önce ergenlğe girdim.İlerideki boyum sizce koç olabilir?170 olabilir miyim çok merak ediyorumm

  Yanıtla
 • 2 Aralık 2012 tarihinde, saat 10:42
  Permalink

  ben 17 yaşın dayım ama hala ergenlige giremedim çok uzuluyorum nolur yardımcı olun

  Yanıtla
  • 2 Aralık 2012 tarihinde, saat 18:15
   Permalink

   Ergenliğe girip girmediğin ancak muayene ile anlaşılır, böyle bir sıkıntı olduunu düşünüyorsan bir çocuk endokrinoloğuna muayene olmanda fayda var

   Yanıtla
 • 3 Aralık 2012 tarihinde, saat 09:18
  Permalink

  biraz geç kaldım yazmakta hocam kızım 12.24.2004 doğumlu..kemik yaşı yaşından 1 yaş vüyük çıkıyor yukardada bahsettiğim gibi doktoru boyunun ve gelişiminin güzel olduğunu kemik yaşının 1. yaş büyük çıkmış olmasının bir önemi olmadığını söylüyor anne yüreği işte genede bir kuşku içinde kalıyorum kızım sekiz yaşında cevaplarınız için size teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın…

  Yanıtla
 • 6 Ocak 2013 tarihinde, saat 13:46
  Permalink

  mrb hocam ben 15 yaşındayım boy 1.71 kilom 71 ergenliğe bir türlü giremedim sesim çok ince yüzümde sivilceler yok ne yapmalıyım üreme organım penis te bi değişiki yok ama penisten meni gelio genital bölgelerde kıllanma var ama önemli bi değişiklik göremdim ne zaman ergenliğe girerim ne yapmalıyım yardım edin…

  Yanıtla
 • 10 Ocak 2013 tarihinde, saat 07:25
  Permalink

  merhaba hocam benim kiz 30.05.2007 dogumlu kilo13boy103iki yildir tedavi gorurorkkemik yasi 3 gelisim geriligi var 2yilda 5santim uzadi

  Yanıtla
 • 15 Ocak 2013 tarihinde, saat 15:27
  Permalink

  Oğlum 22 Şubat 2012 doğumlu.Topuk kanından TSH 18.15 olarak belirlendi.(Doğumdan 15gün sonra) Özel polikliniğe götürdük kan aldılar ve T4 serbest 12,9, TSH 58,57 idi (Referans Değerler T4 Serbest 12-22, TSH 0,27-4,2) Ertesi gün Devlet Hastanesine götürdük kan aldılar FT4 0.54, TSH ise 45,29 idi (Refarans Değerler FT4 0.61, TSH ise 0.34-5.60) Sonucu aldıktan sanra aynı gün (14/03/2012) Endokrin Uzmanı Prf. Dr.götürdük.Tahlil sonuçlarına göre etrox 25 mg başladı.10 gün sonra gelin dedi.Doktor ilacı 10 gün kullanın tekrar gelin dedi. İlaç kullanımından 10 gün sonra FT3 3.08, FT4 1.14, TSH 0.72 idi (Refarans Değerler FT3 2.5-3,9, FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) Ultrasyonda Triod Bezleri Normal Ölçülerde bulundu.Bu sonuçtan sonra etrox 25 mg’dan 12.5 mg verilmeye başlandı.12.5 mg aldıktan sonra sonuçlar şöyle oldu. 20/04/2012 tarihinde sonuçlar FT3 3.88, FT4 0.96, TSH 0.68 (Refarans Değerler FT3 2.5-3,9, FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) 18/05/2012 tarihde sonuçlar FT3 3.32, FT4 0.99, TSH 0.95 (Refarans Değerler FT3 2.5-3,9, FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) 03/07/2012 tarihinde sonuçlar FT3 3.88, FT4 0.94, TSH 0.56 (Refarans Değerler FT3 2.5-3,9, FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60)bu sonuçlardan sonra doktor ilacı 6 mg’ma düşürdü 1 hafta kullandıktan sonra 16/07/2012 tarihinde tekrar tahlil yapıldı. sonuçlar Serbest T4 1.45, TSH 4.25 (Referans Değerler Serbest T4 0.93-1.70, TSH 0.27-4.2) Bu sonuçtan sonra doktor ilacı tekrar 12.5 mg yükseltti.12.5 mg’dan sonra 07/08/2012 tarihinde sonuçlar FT4 1.03, TSH 0.91 (Refarans Değerler , FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) 07/09/2012 tarihinde sonuçlar FT4 0.89, TSH 1.75 (Refarans Değerler FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) 22/10/2012 tarihinde sonuçlar FT4 0.85, TSH 1.65 (Refarans Değerler FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) 14.12.2012 tarihinde sonuçlar FT4 1.15 TSH 1.16 (Refarans Değerler FT4 0.61-1.12, TSH 0.34-5.60) FT4 1.15 çıkınca ilacı 6 mg düşürdü.20 gün kullanın tekrar gelin dedi.20 gün sonra 09.01.2013 tarihinde FT3 3.85 FT4 0.83 TSH 5.30 çıktı.Bu sonuçlardan sonra ilacı tekrar 12.5 mg çıkardı. Doktorumuz tüm bu sonuçları incelediğinde çok büyük bir ihtimalle geçici hipotiroidi olduğunu söyledi.Geçici olduğunu hangi bulgulara dayanarak söylemiştir?Sizcede bu verilere göre geçici olabilir mi? EtroxU 12.5 mg’dan 6 mg’rama düşürdükten sonra TSH’ın 4.25 ve 5.30 olması kalıcı olduğunu gösterir mi?Ayrıca ilacın dozunu ayarlamalarda tsh yüksek çıkması sorun yaratırmı?Şu an boy, kilo.kafa ölçüleri ve zihinsel gelişmesi iyi Sonuç olarak 20 günlükken ilaca başlanmasına rağmen zihinsel gerilik,hiperaktivite,öğrenme güçlüğü oluşabilir mi?Teşekkür eder,saygılar sunarım.İyi ki VARSINIZ. SELAMLAR Hocam Hatay’dan Yazıyorum.Yazın İzmir Tepecik Hastanesinde yanınıza gelimiştik.

  Yanıtla
  • 18 Ocak 2013 tarihinde, saat 21:46
   Permalink

   İlacınıza doktorunuz aksini söylemedikçe devam edin, çocuğunuzu mutlaka çocuk endokrinoloji uzmanına takip ettirin, ilacınızı düzenli kullandığıınız sürece bir sıkıntı olmaz

   Yanıtla
 • 17 Ocak 2013 tarihinde, saat 23:23
  Permalink

  merhaba hocam ben 14 yaşındayım 160 boyunda 42 kiloyum 3haftadır sol mememde daha büyük fakat sağ mememde daha küçük olmak üzere 2 tane beze var. Dokunuhnca acıyor ve yatarken ağrı yapıyor. Bunun sebebi nedir ve bana herhangi bir zararı olabilir mi ? Bunun için hangi bölüme başvurmalıyım ?

  Yanıtla
  • 18 Ocak 2013 tarihinde, saat 21:47
   Permalink

   Jinekomasti var büyük ihtimalle, bu yaşta normal olabilir ama yine de bir çocuk endokrin uzmanına başvurman da fayda var

   Yanıtla
 • 20 Ocak 2013 tarihinde, saat 22:12
  Permalink

  kızım 3 yaşında ama cok fazla tüylenmesi var.Belinden ensesine kadar,bacacakları ve bacak tüyleri cok sert,poposu,üst kollarının alt tarafı çok belirgin sekilde tüylü cocuk doktoru bişey yok dedi ama ben cok huzursuzum cok üzülüyorum.Ne yapmam lazım yaşı cok küçük tedavisi varmı?Gögüslerinde büyümü ve acıma yok.

  Yanıtla
 • 21 Ocak 2013 tarihinde, saat 22:02
  Permalink

  Kızım 1999 şubat doğumlu.boy 1.46 kilo 48.9 Meme gelişiminde sol meme büyümekte sağ meme ise sola göre çok küçük bir belirginlik var.boyunun yaşıtlarına göre kısa olması ve meme gelişimi beni meraklandırıyor.Ayrıca eylül ayında yapılan kan tahlilinde şeker 108 çıktı Şekerin sınırda olması ve yukarıda bahsettiğim diğer hususar beni huzursuz ediyor Ne yapabilirim.Saygılarımla….

  Yanıtla
  • 22 Ocak 2013 tarihinde, saat 18:59
   Permalink

   Jale Hanım çocuğunuzun boyu normalin altında, ağer değer açlık kan şekeri ise yüksek, glukoz yükleme yapılmalı, göğüs gelişimi için de değerlendirmek gerekrç. Bazı genetik sendromlarda bu durumlar olabilir. Mutlaka birçocuk endokrinoloji uzmanına başvurun.

   Yanıtla
   • 7 Haziran 2022 tarihinde, saat 08:02
    Permalink

    Merhaba! Kızım 2015 temmuz doğumlu koltuk altında az da olsa tüylenme basladı göğüs uçlarıda sanki tomurcuklandı gibi bu durumda öncelikle hangi dr görünmeliyiz bıyu 1,27 kilosu 22,5 daha erken olduğunu düşünüyoruz konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim

    Yanıtla
 • 27 Ocak 2013 tarihinde, saat 20:24
  Permalink

  merhabalar benim 21/01/2002 doqumlu kizimin boyu 136 ergenliye girdi anne boyu 160 baba boyu 173 kizimin boyu normalmi ileride tahmini boyu kac olur simdiden tesekkurler

  Yanıtla
  • 28 Ocak 2013 tarihinde, saat 21:41
   Permalink

   Kızınız sizlerin boyu göz önüne alındığnda kısa gözüküyor, yani genetik potansiyelinin altında şu an. Tahmini boyu hesaplamak için kemik yaşına bakmak gerekir. B,rçocuk endokrin merkezine başvurmanızda fayda var

   Yanıtla
 • 31 Ocak 2013 tarihinde, saat 14:13
  Permalink

  merhaba dokdor bey ben 15 yaşındayım boyum 1.65 kilom 68 penis boyu ise sert olduğunda tam 14 cm oluyo bu sizce iyimi kötümü genital bölgemde kıllanma var bacaklarumdada ondan sizce iyimi kötümü nolur bi cevap yazın bana penis boyu uzatıcı kullanabilirmiyim cevapını yazarmsınız acilen nbnolur

  Yanıtla
 • 2 Şubat 2013 tarihinde, saat 22:51
  Permalink

  Hocam merhaba
  Anlatırken inşallah sıkılmazsınız.
  BEN 15 yaşındayım boyum 1.42 kilom 34 kemik yaşım 12
  Yaklaşık olarak 1 kilo 400 gr ve 38 cm doğmuşum
  Kardeşim 2.5 yaşında bir kız ve boyu 85 cm
  Annemin boyu 147
  Babamın boyu 167

  YAKLAŞIK OLARA 5 YAŞIMDAN 10 YAŞIMA KADAR ENDOKRİNOLOjiden balık yağı tedavisi verip bizi geçiştirdiler ve en sonun özel bir hastaneye gitti ve mama takviyesi yapmaya başladık fakat mama takviyesini yaptığımda 2 ay içinde mamalar bni kusturmaya başladı ve kokusu midemi bulandırmaya başladı bnde tedaviyi uygulamadım. Mama Pedia Sure PLus meyveli süt gibi kutuları vardı…
  Bu yıl bn 8.sınıfım ve okuldaki en kısa boylu çocuk sanırım benim.
  Doktorlar boyu 161 ila 163 arasında olur dediler hocam potansiyel boyumu ve şimdiki boyumu artırmam için ne yapmam gerekir potansiyel boyum ve şimdiki boyum uzar mı ? cEVAPLARSANIZ ÇOK MUTLU OLACAĞIM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…

  Yanıtla
  • 3 Şubat 2013 tarihinde, saat 06:52
   Permalink

   Sevgili Yakup, sende kilo probleminden çok boy kısalığı problemi vr ve boyun çok kısa. Düşük doğum ağırlıklı doğmuş ve yaşıtlarını yakalyamamışsın, gerekli tetlerden sonra büyüme hormonu tedavisi düşünülebilir. İzmirdeysen hastanemize gelebilirsin

   Yanıtla
 • 22 Şubat 2013 tarihinde, saat 12:45
  Permalink

  hocam merhaba kızım 8 yaşında koltuk altlarında sürekli kötü bir koku var ve tüylenme başlamış bu erken ergenlik belirtilerimi iyimi kötümü bilmiyorum ne yapıcaz tedavisi varmı

  Yanıtla
  • 24 Şubat 2013 tarihinde, saat 11:13
   Permalink

   Meme gelişimi başlamadan kıllanma varsa araştırılmasıgereken bir durumdur,bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurunuz

   Yanıtla
 • 22 Şubat 2013 tarihinde, saat 13:24
  Permalink

  ben 13 yaşındayım ve boyum 1:45 ama uzamasını istiyorum sizce uzarmı? boy kaç yaşına kadar uzar? süt mü içmeliyim ?

  Yanıtla
 • 23 Şubat 2013 tarihinde, saat 22:50
  Permalink

  12.01.2004 dogumlu kızımın sag göğüsünde bir şişlik ve agri var bir haftadır acaba ergenligemi giriyor bilgi icin tesekkurler

  Yanıtla
  • 24 Şubat 2013 tarihinde, saat 11:09
   Permalink

   8 yaşından sonra ergenliğe girmekkız çocukları için normaldir, büyük ihtimalle ergenlik belirtisi olabilir. Ancak muayene ve tetkiketmeden kesin birşey söylemek doğru olmaz.

   Yanıtla
 • 23 Şubat 2013 tarihinde, saat 23:19
  Permalink

  selamlar Bümin bey.kızım 14 yaşında 52 kilo boy:1.55 göğüsleri normalden baya bi büyük ve tedirgin oluyo kızım ne yapmamızı önerirsiniz 95 beden sütyen takıyor..lütfen acele cevap:(

  Yanıtla
  • 24 Şubat 2013 tarihinde, saat 11:10
   Permalink

   Normalden büyük derken neyle kıyaslıyorsunuz, tek taraflı bir büyüme değilsebüyük ihtimalle normal bir gelişimdir. Yine de şüpheniz varsa muayene ettirin lütfen

   Yanıtla
 • 3 Mart 2013 tarihinde, saat 20:54
  Permalink

  Benim Yaşım 13 Boyum 1:45 Kemik Yaşım:13 ortalama kaç cm daha uzayabilirim?

  Yanıtla
 • 4 Mart 2013 tarihinde, saat 17:04
  Permalink

  pardon dr. bey ben kemik yaşımı bilmiyorum yaşım 13 boyum ise 1:45 normalin altın da mı? eğer uzarsam ortalama ka cm uzayabilirim?

  Yanıtla
 • 9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 11:30
  Permalink

  Merhaba benim kızım 7.5 yaşında ve özel bölgesinde killanma gördüm bu normal mi acaba kızımın boy ve kilosu 137 cm 33.5 kg görünce ne yapacağımı bilemedim yardimci olurmusunuz

  Yanıtla
  • 13 Ocak 2022 tarihinde, saat 04:39
   Permalink

   Bu yaşta kıllanma normal değil, bir çocuk endokrin uzmanına başvurmalısınız
   Prof. Dr. Bumin Dündar
   Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
   bumindundar.com
   Adalet mh. 1596 Sokak No:2 Hitay Plaza Kat:11 Bayraklı / IZMIR
   0.232 260 09 09

   Yanıtla
 • 26 Ağustos 2021 tarihinde, saat 13:40
  Permalink

  hocam merhaba. Oğlum 2 yıldır dhb tedavisi görüyor. Ritalin concerta ve risperdal kullanıyor. 9 yaşında. koltuk altı kıllanması çok hafif başlmış. Genital bölgede de kıllanma var. Durumu için endişelenmeli miyim?

  Yanıtla
  • 13 Ocak 2022 tarihinde, saat 04:38
   Permalink

   Bazen bu gibi ilam kullananlarda bu tür bulgular olabiliryor, yine de görülüp tetkik edilirse iyi olur
   Bir çocuk endokrin uzmanına başvurmalısınız
   Prof. Dr. Bumin Dündar
   Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
   bumindundar.com
   Adalet mh. 1596 Sokak No:2 Hitay Plaza Kat:11 Bayraklı / IZMIR
   0.232 260 09 09

   Yanıtla
 • 15 Ekim 2021 tarihinde, saat 19:51
  Permalink

  Oglum 6.5 yasinda bacaklarinda killanma basladi acaba normal mi cok fazla killanmadan bahsedemem ama siyah uzun tuyler var

  Yanıtla
  • 13 Ocak 2022 tarihinde, saat 04:27
   Permalink

   Fizik muayene ve hormonal tetkik yapmadan yapmadan bir şey söylemek zor
   Prof. Dr. Bumin Dündar
   Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
   bumindundar.com
   Adalet mh. 1596 Sokak No:2 Hitay Plaza Kat:11 Bayraklı / IZMIR
   0.232 260 09 09

   Yanıtla
 • 21 Aralık 2021 tarihinde, saat 14:57
  Permalink

  29.10.2015 doğumlu kızım göğüs uçlarında belirginlikle gittik universitede çocuk endokrin uzmanına kemik yaşı 8 buçuk geldi hormon testleri normal çıktı 6 ay sonra tekrardan kontrol istedi yanlız bugün genetal bölgesinde 3 veya 4 tane tüylenmea fark ettim takip ediyordum zaten napmaliyim tekrardan goturmelimiyim lütfen yardımcı olur musunuz çok endiselendim

  Yanıtla
 • 5 Ocak 2022 tarihinde, saat 20:21
  Permalink

  Merhaba hocam. Benim 6 yaşında oğlum var. Testislerinde killanmalar olmuş durumda. Yalnliz şöyle birşey de var bir kaç aylıkken de bir tane kıl vardı testislerinde . Bu durum normal mi bilemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Yanıtla
 • 26 Ocak 2022 tarihinde, saat 07:54
  Permalink

  Merhaba hocam 17 yaşındayım epilesi hastasıydım kurtuldum ama penisim ince ve kısa bunun için ne yapmalaıyım aileme de söyleyemiyorum

  Yanıtla
   • 5 Şubat 2022 tarihinde, saat 14:01
    Permalink

    Merhabalar doktor bey kızım 13 yaşında düzenli adet görüyor. yüzünde tüylenme var çok kafasına takıyor ne yapmamı önerirsiniz?

    Yanıtla
    • 17 Mayıs 2022 tarihinde, saat 11:34
     Permalink

     Merhaba.kızım 8 taşında.koltuk altının koktuğunu farkettim.bu yaşta kokması normalmi?koku da erken ergenlik belirtisi olabilir mi?

     Yanıtla
     • 18 Mayıs 2022 tarihinde, saat 07:24
      Permalink

      Tek başına koku ergenliğin başladığını göstermez ama başlayacağına işaret edebilir. Göğüs gelişimi, genital bölge kıllanması ve hormonal durum incelenmesi ile puberte başlayıp başlamadığı anlaşılır.
      Prof. Dr. Bumin Dündar http://bumindundar.com

 • 17 Şubat 2023 tarihinde, saat 10:22
  Permalink

  Hocam merhaba ben 15 yaşındayım yaklaşık 5-6 aydır yani ben 5-6 aydır farkediyorum böyle kemiklerimde sızlama var gibi hissediyorum kollarımda bacaklarımda ayaklarımda ; altyapıda futbol oynuyorum aynı zamanda böyle antramanı biraz yapınca da iki dizde ağrı olmaya başlıyo , doktora gittim göğüs röntgeni ve kan verdim doktora sordum neden ağrıyo diye eğer altta yatan bi hastalık olsaydı burdaki enzimlerde çıkardı kanında bi sorun yok dedi sadece d vitamini ve b12 eksikmiş ona başlicaz bunu kullanın 1 ay sonra gelin yeni şeye başlicaz dedi ben kullandım ama yeni tedavi için gitmedim ; sizce neden olabilir bu ağrılar gece uykudan falan da uyandırmıyo ama sanki derinden bi sızı gibi.

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir