Prof. Dr. Bumin Dündar ve Arkadaşlarının Yaptığı Çalışmanın Sonuçları Yayınlandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri Eğitim Sorumlusu ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bumin Dündar ve arkadaşlarının fareler üzerinde yaptığı deneysel çalışma kablosuz internete maruziyetin büyüme ve ergenlik üzerine olumsuz etkileri olabileceğini ortaya çıkardı. Uzun süreli bir hazırlık aşamasında sonra, kurulan laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmada, hamile ve hamilelik sonrası kablosuz internet frekansının etkilerinin araştırıldı. Prof. Dr. Dündar dışında, Uzman Doktor Özlem Sangün ve Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Çömlekçi’nin de aralarında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının yer aldığı makale yurt dışında saygın bir uluslararası bilimsel dergide yayınlandı. Çalışmada kablosuz internete günde sadece 1 saat maruziyetin farelerde büyüme ve ergenlik bozuklukları yanında; büyüme hormonu ile ilgili peptid olan IGF-1 düşüklüğüne, beyin ve over dokusunda doku hasarı parametrelerinde artışa neden olduğu saptandı.
Çağımızda artış gösteren kanser türleri ve başta ergenlik bozuklukları olmak üzere hormonal bozuklukların çevresel faktörlerle çok yakın ilişkili olduğunu söyleyen Dündar, çevresel faktörlerden en önemlisinin de elektromanyetik kirlilik olduğunu vurguladı. Çocukların küçük beden ve ince kemik yapıları ile elektromanyetik alanın zararlı etkilerine karşı daha hassas olduklarını, bu nedenle kablosuz internet frekansının çocuk sağlığı üzerine etkisinin de hala çok tartışılan bir konu olduğunu belirten Dündar, yaptıkları çalışmanın kablosuz internet frekansında elektromanyetik alana maruziyetin ergenlik ve postnatal büyüme üzerine etkilerin araştırıldığı ilk deneysel çalışma olduğunu, farelerle insanların aynı biyolojik yapıya sahip olmadıklarını, ancak deneysel bir çalışma olmasına rağmen elektromanyetik alan ile büyüme ve ergenlik arasındaki gösterilen olası ilişkinin önemli bir bulgu olduğunu belirtti. Dündar ayrıca bu çalışmanın deneysel ve öncül bir çalışma olması nedeniyle bundan sonraki benzer çalışmalar için referans oluşturacağını söyledi.
Prof. Dr. Dündar kablosuz internet frekansının yakın temasta çok zararlı etkileri olan ısıtma amaçlı kullanılan mikro dalga fırın frekansı ile benzer olduğunu, başta İngiltere, Almanya, Rusya olmak üzere pek çok ülkede kablosuz internetin okullarda yasaklanmasının tartışılmaya başlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Dündar Elektromanyetik alanın etkilerinden korunmak için alınacak önlemleri şu şekilde özetledi:
Özellikle hamile bayanların ve çocukların evdeki internet sağlayıcı modemlere 1 metreden fazla yaklaşmamalı, odalarında modem bulundurulmamalı, geceleri modemler mutlaka kapatılmalı, çocukların bilgisayar kullanım süreleri kısıtlanmalı, 16 yaşından küçük çocuklar cep telefonu kullanmamalı, çocukların yanında, toplu ulaşım araçlarında cep telefonu ile konuşulmamalı, hamile bayanlar ve çocukların yatak odalarında prize takılı elektronik cihaz olmamalı, saç kurutma makinesi, elektrikli battaniye hamile ve çocuklar için kullanılmamalı, mikrodalga fırınlarda yakın temastan kaçınılmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir