ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI KORKUTUCU BOYUTLARDA

Prof. Dr. Bumin Dündar ve arakadaşlarının Isparta’da yaptıkları  n çalışmada obez çocukların %58’sinin şiddetli obez oldukları bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Bumin Dündar,  Isparta’da yaklaşık 5 yıl önce ilköğretim ve lise okullarında öğrenim gören 5026 çocukta obezite taraması yaptıklarını ve bölgelerinde çocuklarda obezite oranlarını %11,6 gibi yüksek olarak  bulduklarını  hatırlattı.  Dündar en son olarak kliniklerine başvuran 709 obez çocuğun verilerini değerlendirdiklerini ve çocuklarda son yıllarda obezitenin sıklığının yanı sıra şiddetinin de önemli oranda  arttığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.  Prof. Dr. Bumin Dündar “ yaptığımız değerlendirmede obez çocuklarda şiddetli obezitenin yanı sıra insülin direnci ve kan şekeri yüksekliği,  hipertansiyon ve kan lipidleri yüksekliği  ile  karakterize daha çok yetişkinlerde görülen metabolik sendrom denen durumu da %39 gibi yüksek oranda saptadık. Bu durum obez çocukların ileriki yaşamlarında diyabet ve kalp hastalıklarına daha erken ve sık olarak yakalanacaklarına işaret etmektedir. Bu bulgular  obezitenin Türk çocuklarında korkutucu boyutlara ulaştığının bir göstergesidir” dedi. Dündar ayrıca yaptıkları araştırmada anne sütü ile beslenen çocuklarda obezite şiddeti ve metabolik sendrom sıklığını anne sütü almayan olgulara göre belirgin düşük bulduklarını, bu bulgunun da anne sütü ile beslenmenin ne kadar önemli olduğunun yeni bir göstergesi olduğunu ifade etti. Dündar ayrıca anne ve babasından birinde obezite bulunmasının çocuklardaki obezite sıklığı ve şiddetini belirgin derecede artırdığını söyledi. Obezitenin toplumda çocuklar için  bazen bir sağlık göstergesi olarak görülebildiğine dikkat çeken Dündar “obezite çocukluk çağında da tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır ve mutlaka bir çocuk endokrinoloğu tarafından tetkik ve tedavisinin yapılması gerekir. Çocukluk yaş grubundaki obezite sıklığının artmasının ileriki yaşlarda başta kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıkların sıklığını artırmaktadır. Bu hem toplum sağlığına hem de ülke ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Çocuklarımızı obeziteden korumak için onları fast-food tarzı ve abur cubur yiyeceklerden uzak tutmalı, düzenli spor yapmalarını sağlamalı ve sürekli bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirmelerini önlemeliyiz” dedi. Dündar, toplumun çocukluk çağı obezitesinin öenmli bir sorun ve hastalık olduğu  konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerken; şu anda ABD gibi gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorununun obezite olduğunu, eğer önlem alınmazsa yakın zamanda ülkemizde de obezitenin özellikle çocukluk yaş grubunda  en önemli sağlık sorunu olacağını söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir